ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชนะสงคราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
9
18
1
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
32
35
67
3
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
65
51
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
86
183
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...