ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
10
21
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
33
20
53
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
73
46
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
66
172
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...