ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
52
56
108
4
อบ.2
58
61
119
4
อบ.3
65
59
124
5
รวม อบ.
175
176
351
13
ป.1
69
72
141
5
ป.2
82
63
145
5
ป.3
74
65
139
5
ป.4
81
63
144
5
ป.5
66
74
140
5
ป.6
85
69
154
5
รวมประถม
457
406
863
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
632
582
1,214
43
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...