ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
12
31
2
อบ.2
23
23
46
2
อบ.3
17
18
35
2
รวม อบ.
59
53
112
6
ป.1
25
20
45
2
ป.2
28
20
48
2
ป.3
24
19
43
2
ป.4
25
16
41
2
ป.5
14
13
27
2
ป.6
28
13
41
2
รวมประถม
144
101
245
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
154
357
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...