ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
22
14
36
2
อบ.2
26
20
46
2
อบ.3
31
21
52
2
รวม อบ.
79
55
134
6
ป.1
32
34
66
3
ป.2
34
24
58
3
ป.3
37
26
63
3
ป.4
36
33
69
3
ป.5
41
27
68
3
ป.6
33
41
74
3
รวมประถม
213
185
398
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
292
240
532
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...