ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนาคปรก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
12
17
1
อบ.2
14
18
32
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
32
45
77
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
68
76
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
121
221
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...