ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
2
16
1
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
43
15
58
3
ป.1
13
9
22
2
ป.2
20
17
37
2
ป.3
25
12
37
2
ป.4
15
13
28
2
ป.5
22
17
39
2
ป.6
12
20
32
2
รวมประถม
107
88
195
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
103
253
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...