ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
29
61
3
อบ.2
50
39
89
3
อบ.3
53
42
95
3
รวม อบ.
135
110
245
9
ป.1
74
63
137
4
ป.2
80
67
147
4
ป.3
64
75
139
4
ป.4
68
55
123
4
ป.5
45
53
98
4
ป.6
69
59
128
4
รวมประถม
400
372
772
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
535
482
1,017
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...