ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
20
20
40
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
39
49
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
69
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...