ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
13
32
1
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
25
21
46
2
รวม อบ.
57
46
103
4
ป.1
40
40
80
4
ป.2
48
43
91
4
ป.3
39
56
95
5
ป.4
45
48
93
5
ป.5
62
45
107
5
ป.6
53
36
89
4
รวมประถม
287
268
555
27
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
344
314
658
31
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...