ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
15
28
1
อบ.2
15
23
38
2
อบ.3
25
27
52
2
รวม อบ.
53
65
118
5
ป.1
40
35
75
3
ป.2
51
32
83
3
ป.3
46
43
89
3
ป.4
44
44
88
3
ป.5
41
32
73
3
ป.6
52
36
88
3
รวมประถม
274
222
496
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
327
287
614
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...