ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
12
15
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
8
18
26
2
รวม อบ.
21
39
60
4
ป.1
18
24
42
4
ป.2
24
25
49
4
ป.3
35
22
57
4
ป.4
19
16
35
4
ป.5
31
18
49
4
ป.6
33
32
65
4
รวมประถม
160
137
297
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
181
176
357
28
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...