ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
13
21
1
อบ.2
16
20
36
3
อบ.3
26
27
53
3
รวม อบ.
50
60
110
7
ป.1
67
73
140
6
ป.2
49
73
122
6
ป.3
58
67
125
6
ป.4
54
74
128
6
ป.5
64
79
143
6
ป.6
75
73
148
6
รวมประถม
367
439
806
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
417
499
916
43
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...