ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
23
35
2
อบ.2
21
28
49
2
อบ.3
41
20
61
3
รวม อบ.
74
71
145
7
ป.1
23
17
40
2
ป.2
39
36
75
2
ป.3
33
36
69
2
ป.4
30
22
52
2
ป.5
27
26
53
2
ป.6
29
20
49
2
รวมประถม
181
157
338
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
255
228
483
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...