ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
450
450
11
ม.2
0
456
456
11
ม.3
0
394
394
11
รวมมัธยมต้น
0
1,300
1,300
33
ม.4
0
388
388
9
ม.5
0
313
313
8
ม.6
0
280
280
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
981
981
24
รวมทั้งหมด
0
2,281
2,281
57
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...