ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
431
268
699
16
ม.2
360
191
551
14
ม.3
434
207
641
14
รวมมัธยมต้น
1,225
666
1,891
44
ม.4
235
203
438
12
ม.5
211
211
422
12
ม.6
187
172
359
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
633
586
1,219
36
รวมทั้งหมด
1,858
1,252
3,110
80
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...