ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
30
60
4
ม.2
71
53
124
4
ม.3
63
63
126
4
รวมมัธยมต้น
164
146
310
12
ม.4
42
51
93
4
ม.5
58
95
153
4
ม.6
58
66
124
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
158
212
370
13
รวมทั้งหมด
322
358
680
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...