ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
70
62
132
5
ม.2
57
74
131
5
ม.3
72
69
141
5
รวมมัธยมต้น
199
205
404
15
ม.4
72
80
152
5
ม.5
65
64
129
6
ม.6
59
92
151
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
196
236
432
17
รวมทั้งหมด
395
441
836
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...