ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสารวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
196
266
462
12
ม.2
241
266
507
12
ม.3
187
210
397
10
รวมมัธยมต้น
624
742
1,366
34
ม.4
177
271
448
12
ม.5
182
245
427
12
ม.6
204
270
474
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
563
786
1,349
36
รวมทั้งหมด
1,187
1,528
2,715
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...