ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
259
290
549
14
ม.2
259
287
546
14
ม.3
254
251
505
11
รวมมัธยมต้น
772
828
1,600
39
ม.4
214
201
415
11
ม.5
191
207
398
11
ม.6
182
201
383
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
587
609
1,196
31
รวมทั้งหมด
1,359
1,437
2,796
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...