ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
175
155
330
9
ม.2
145
160
305
9
ม.3
164
150
314
10
รวมมัธยมต้น
484
465
949
28
ม.4
213
205
418
10
ม.5
126
168
294
9
ม.6
124
159
283
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
463
532
995
28
รวมทั้งหมด
947
997
1,944
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...