ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
150
152
302
9
ม.2
167
151
318
9
ม.3
139
161
300
9
รวมมัธยมต้น
456
464
920
27
ม.4
114
142
256
9
ม.5
131
148
279
9
ม.6
122
156
278
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
367
446
813
27
รวมทั้งหมด
823
910
1,733
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...