ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
169
120
289
8
ม.2
177
113
290
7
ม.3
162
141
303
9
รวมมัธยมต้น
508
374
882
24
ม.4
143
138
281
9
ม.5
147
146
293
9
ม.6
137
163
300
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
427
447
874
28
รวมทั้งหมด
935
821
1,756
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...