ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
168
133
301
8
ม.2
183
125
308
8
ม.3
164
108
272
8
รวมมัธยมต้น
515
366
881
24
ม.4
146
129
275
9
ม.5
155
139
294
8
ม.6
123
126
249
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
424
394
818
26
รวมทั้งหมด
939
760
1,699
50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...