ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
238
266
504
12
ม.2
207
256
463
12
ม.3
241
294
535
12
รวมมัธยมต้น
686
816
1,502
36
ม.4
174
239
413
12
ม.5
169
221
390
9
ม.6
143
235
378
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
486
695
1,181
30
รวมทั้งหมด
1,172
1,511
2,683
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...