ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
207
254
461
12
ม.2
246
298
544
12
ม.3
275
263
538
12
รวมมัธยมต้น
728
815
1,543
36
ม.4
169
227
396
9
ม.5
146
237
383
9
ม.6
127
235
362
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
442
699
1,141
27
รวมทั้งหมด
1,170
1,514
2,684
63
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...