ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
17
25
42
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
13
19
32
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
20
12
32
1
รวมประถม
84
79
163
6
ม.1
17
16
33
1
ม.2
14
19
33
1
ม.3
8
19
27
1
รวมมัธยมต้น
39
54
93
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
158
298
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...