ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
17
27
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
23
31
54
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
12
19
31
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
64
81
145
6
ม.1
27
9
36
1
ม.2
18
14
32
1
ม.3
10
19
29
1
รวมมัธยมต้น
55
42
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
154
296
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...