ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
241
299
540
14
ม.2
257
290
547
14
ม.3
253
301
554
12
รวมมัธยมต้น
751
890
1,641
40
ม.4
228
365
593
14
ม.5
199
333
532
14
ม.6
164
346
510
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
591
1,044
1,635
40
รวมทั้งหมด
1,342
1,934
3,276
80
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...