ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
257
293
550
14
ม.2
256
304
560
12
ม.3
239
312
551
12
รวมมัธยมต้น
752
909
1,661
38
ม.4
202
338
540
14
ม.5
164
352
516
12
ม.6
209
332
541
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
575
1,022
1,597
38
รวมทั้งหมด
1,327
1,931
3,258
76
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...