ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
198
226
424
11
ม.2
195
233
428
11
ม.3
214
201
415
12
รวมมัธยมต้น
607
660
1,267
34
ม.4
138
223
361
11
ม.5
142
250
392
11
ม.6
136
249
385
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
416
722
1,138
33
รวมทั้งหมด
1,023
1,382
2,405
67
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...