ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
253
186
439
10
ม.2
230
138
368
9
ม.3
224
182
406
9
รวมมัธยมต้น
707
506
1,213
28
ม.4
140
169
309
7
ม.5
106
119
225
6
ม.6
112
129
241
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
358
417
775
19
รวมทั้งหมด
1,065
923
1,988
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...