ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
31
24
55
2
อบ.2
38
42
80
4
อบ.3
57
55
112
4
รวม อบ.
126
121
247
10
ป.1
87
97
184
7
ป.2
95
98
193
6
ป.3
91
81
172
5
ป.4
102
99
201
6
ป.5
86
92
178
5
ป.6
80
82
162
5
รวมประถม
541
549
1,090
34
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
667
670
1,337
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...