ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
74
65
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
82
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...