ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
31
40
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
50
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...