ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
20
36
2
อบ.3
23
23
46
2
รวม อบ.
39
43
82
4
ป.1
20
27
47
2
ป.2
34
24
58
2
ป.3
32
29
61
2
ป.4
34
21
55
2
ป.5
28
23
51
2
ป.6
19
17
36
2
รวมประถม
167
141
308
12
ม.1
28
26
54
2
ม.2
29
17
46
2
ม.3
25
23
48
2
รวมมัธยมต้น
82
66
148
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
288
250
538
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...