ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
18
43
2
อบ.3
16
25
41
2
รวม อบ.
41
43
84
4
ป.1
29
25
54
2
ป.2
33
27
60
2
ป.3
31
19
50
2
ป.4
28
26
54
2
ป.5
17
18
35
1
ป.6
32
23
55
2
รวมประถม
170
138
308
11
ม.1
31
14
45
2
ม.2
27
25
52
2
ม.3
28
26
54
2
รวมมัธยมต้น
86
65
151
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
297
246
543
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...