ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
28
57
2
อบ.3
40
19
59
2
รวม อบ.
69
47
116
4
ป.1
38
33
71
3
ป.2
45
34
79
3
ป.3
43
36
79
3
ป.4
41
31
72
2
ป.5
36
34
70
2
ป.6
37
45
82
2
รวมประถม
240
213
453
15
ม.1
23
35
58
2
ม.2
38
18
56
2
ม.3
34
24
58
2
รวมมัธยมต้น
95
77
172
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
404
337
741
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...