ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
10
21
31
1
รวม อบ.
27
34
61
2
ป.1
16
15
31
1
ป.2
8
16
24
1
ป.3
24
15
39
1
ป.4
14
24
38
1
ป.5
18
16
34
1
ป.6
18
19
37
1
รวมประถม
98
105
203
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
139
264
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...