ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
49
47
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
58
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...