ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
12
20
32
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
62
69
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
89
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...