ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
60
59
119
4
อบ.3
64
44
108
4
รวม อบ.
124
103
227
8
ป.1
59
58
117
3
ป.2
67
50
117
3
ป.3
51
51
102
3
ป.4
62
59
121
3
ป.5
65
62
127
3
ป.6
65
60
125
3
รวมประถม
369
340
709
18
ม.1
52
26
78
2
ม.2
45
33
78
2
ม.3
33
43
76
2
รวมมัธยมต้น
130
102
232
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
623
545
1,168
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...