ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
57
45
102
4
อบ.3
57
58
115
4
รวม อบ.
114
103
217
8
ป.1
70
43
113
3
ป.2
60
57
117
3
ป.3
69
57
126
3
ป.4
55
52
107
3
ป.5
62
65
127
3
ป.6
64
64
128
3
รวมประถม
380
338
718
18
ม.1
58
34
92
2
ม.2
53
29
82
2
ม.3
49
38
87
2
รวมมัธยมต้น
160
101
261
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
654
542
1,196
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...