ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแสงประเสริฐ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
13
3
16
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
23
17
40
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
53
42
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
59
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...