ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแสงประเสริฐ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
14
4
18
1
รวม อบ.
25
13
38
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
54
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...