ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
27
41
1
อบ.3
21
20
41
1
รวม อบ.
35
47
82
2
ป.1
21
17
38
1
ป.2
12
27
39
1
ป.3
19
24
43
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
20
20
40
1
ป.6
24
18
42
1
รวมประถม
110
123
233
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
170
315
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...