ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
20
41
1
อบ.3
20
21
41
1
รวม อบ.
41
41
82
2
ป.1
15
25
40
1
ป.2
22
24
46
1
ป.3
20
15
35
1
ป.4
20
24
44
1
ป.5
27
19
46
1
ป.6
21
12
33
1
รวมประถม
125
119
244
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
160
326
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...