ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
15
24
39
2
ป.2
19
19
38
2
ป.3
18
16
34
1
ป.4
24
20
44
2
ป.5
15
12
27
1
ป.6
18
19
37
1
รวมประถม
109
110
219
9
ม.1
23
21
44
1
ม.2
23
20
43
1
ม.3
18
17
35
1
รวมมัธยมต้น
64
58
122
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
181
179
360
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...