ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าเขียว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
25
42
2
อบ.3
30
17
47
2
รวม อบ.
47
42
89
4
ป.1
38
24
62
2
ป.2
29
23
52
2
ป.3
36
23
59
2
ป.4
23
17
40
2
ป.5
25
23
48
2
ป.6
35
20
55
2
รวมประถม
186
130
316
12
ม.1
38
24
62
2
ม.2
49
30
79
2
ม.3
36
32
68
2
รวมมัธยมต้น
123
86
209
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
356
258
614
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...