ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
15
38
2
อบ.3
21
22
43
2
รวม อบ.
44
37
81
4
ป.1
22
15
37
2
ป.2
36
21
57
2
ป.3
27
28
55
2
ป.4
20
24
44
2
ป.5
28
24
52
2
ป.6
21
25
46
2
รวมประถม
154
137
291
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
174
372
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...