ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
27
48
2
อบ.3
18
15
33
2
รวม อบ.
39
42
81
4
ป.1
39
21
60
2
ป.2
25
28
53
2
ป.3
22
29
51
2
ป.4
27
26
53
2
ป.5
19
25
44
2
ป.6
33
16
49
2
รวมประถม
165
145
310
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
187
391
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...