ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
19
10
29
1
รวม อบ.
35
22
57
2
ป.1
23
11
34
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
98
75
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
97
230
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...