ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
11
17
28
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
20
3
23
1
ป.6
13
17
30
1
รวมประถม
73
67
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
75
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...