ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอินทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
8
12
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
11
14
25
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
42
43
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
57
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...