ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
62
50
112
4
อบ.3
63
53
116
4
รวม อบ.
125
103
228
8
ป.1
66
73
139
4
ป.2
61
70
131
4
ป.3
54
68
122
4
ป.4
65
66
131
4
ป.5
74
56
130
4
ป.6
63
66
129
4
รวมประถม
383
399
782
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
508
502
1,010
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...