ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
16
35
1
อบ.3
12
22
34
1
รวม อบ.
31
38
69
2
ป.1
27
29
56
2
ป.2
29
30
59
2
ป.3
29
22
51
2
ป.4
24
26
50
2
ป.5
26
20
46
2
ป.6
23
20
43
2
รวมประถม
158
147
305
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
185
374
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...