ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
21
35
1
อบ.3
28
18
46
2
รวม อบ.
42
39
81
3
ป.1
31
29
60
2
ป.2
30
22
52
2
ป.3
24
28
52
2
ป.4
28
21
49
2
ป.5
23
21
44
2
ป.6
15
19
34
1
รวมประถม
151
140
291
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
193
179
372
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...