ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
17
41
2
อบ.3
20
15
35
1
รวม อบ.
44
32
76
3
ป.1
20
17
37
1
ป.2
22
20
42
1
ป.3
19
21
40
1
ป.4
16
22
38
1
ป.5
18
20
38
1
ป.6
21
17
38
1
รวมประถม
116
117
233
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
149
309
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...