ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
15
33
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
36
29
65
2
ป.1
23
19
42
1
ป.2
20
19
39
1
ป.3
16
22
38
1
ป.4
19
20
39
1
ป.5
21
20
41
1
ป.6
18
21
39
1
รวมประถม
117
121
238
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
150
303
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...