ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองเกลือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
28
41
2
อบ.2
35
37
72
3
อบ.3
41
36
77
3
รวม อบ.
89
101
190
8
ป.1
62
48
110
4
ป.2
46
45
91
3
ป.3
46
56
102
3
ป.4
62
39
101
3
ป.5
51
48
99
4
ป.6
54
51
105
4
รวมประถม
321
287
608
21
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
410
388
798
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...