ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
52
37
89
3
อบ.3
46
39
85
3
รวม อบ.
98
76
174
6
ป.1
55
56
111
3
ป.2
58
51
109
3
ป.3
57
60
117
3
ป.4
68
45
113
3
ป.5
60
59
119
3
ป.6
58
52
110
3
รวมประถม
356
323
679
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
454
399
853
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...