ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
45
41
86
3
อบ.3
40
50
90
3
รวม อบ.
85
91
176
6
ป.1
59
49
108
3
ป.2
60
55
115
3
ป.3
70
48
118
3
ป.4
60
56
116
3
ป.5
56
50
106
3
ป.6
61
51
112
3
รวมประถม
366
309
675
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
451
400
851
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...