ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกลางเกร็ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
25
48
2
อบ.3
24
28
52
2
รวม อบ.
47
53
100
4
ป.1
15
15
30
1
ป.2
23
9
32
2
ป.3
12
11
23
1
ป.4
20
10
30
1
ป.5
24
2
26
1
ป.6
20
9
29
1
รวมประถม
114
56
170
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
109
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...