ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเชิงเลน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
26
18
44
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
11
2
13
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
51
33
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
51
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...