ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเชิงเลน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
20
18
38
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
41
28
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
46
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...